پیشبینی آینده

در این قسمت سعی میکنیم به پیش بینی حوادث آینده به صورت علمی بپردازیم. نگاه ما به این مسئله از حیث علم آینده شناسی futurology و future studies است.

مسئله اولی که به آن میخواهم اشاره کنم مسایل خاور میانه است.

در مورد حوادث بحرین باید بگویم با توجه به شرایط موجود، بین کشور های ایران و عربستان در این مورد اختلاف پیدا خواهد شد (متاسفانه در این میان فجایع زیادی رخ میدهد).این مسئله توسط مجله فارین پالیسی نیز تایید شده است که در جدال بین احمدی نژاد و ملک عبدالله پیروزی با احمدی نژاد خواهد بود. اینجا را مطالعه کنید.

پیشبینی میشود که روابط ایران و عربستان تیره شود و این احتمال وجود دارد که به حجاج ایرانی ویزا داده نشود.(این پیشبینی به وقوع پیوست)

با ادامه شرایط بحران اقتصادی، آمریکا با بحران مالی بزرگی مواجه خواهد شد.

اسرائیل با حمله به غزه در جهت مهار کامل نوار غزه و تصرف آن گام بر میدارد.

نا آرامی ها در سوریه باعث ورود نظامیان به صحنه شده و در نهایت به تغییر دولت در آنجا منجر میشود.

/ 0 نظر / 96 بازدید