/ 2 نظر / 50 بازدید
حمید رضا

سلام عمو وحيد . الان نزديک خروس خونه . همه خوابيدن . ولی من دارم فيض ميبرم . خيلی بانمکی .کلی با متنی که نوشتی حال کردم . خدايت حفظت کند که باعث نشاط ما شدی .من که ازت راضيم خدا هم ازت راضی باشه. يه سری هم به ما بزن . جويای نظرت هستم . در ضمن دارمت برو دارمت.

الهام

وحيد افرين تو فوق العاده ای همين طوری ادامه بدی يه چيزی می شي به ما هم سر بزن